×

Megjegyzés

Please enter your DISQUS subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a DISQUS account, register for one here

Tisztelt Szőlőtermesztők!

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal felhívja a figyelmét az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus ) elleni védekezési kötelezettségre. Az elmúlt évben végzett megfigyeléseink eredményei alapján megállapítottuk, hogy a kártevő immár megtelepedett a Komárom-Esztergom megyei szőlőültetvényekben is. A kártevő egy nemzedékes, tojás alakban telel a kétéves (cser) részek kérge alatt. A lárvakelés elhúzódó, általában május közepétől, július elejéig tart. Az imágók júliustól szeptemberig károsítanak a szőlőültetvényekben. A rajzáscsúcsuk általában az augusztus vége-szeptember eleje

 

közötti időszakban van. A lárvák és az imágók közvetlen kártételükkel – a levelek és hajtások szívogatásával – csak tömeges fellépés esetén okoznak jelentős kárt. Az amerikai szőlőkabóca nagyobb jelentőségű közvetett kártétele, hogy szívogatása során terjeszti a Grapevine flavescence dorée phytoplasma-t a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazmás betegség kórokozóját. A betegség következtében a fertőzött szőlőtőkék néhány év alatt leromlanak, csökken terméshozamuk, romlik a termésük minősége, végül kipusztulnak.

A kórokozó és az azt terjesztő vektor terjedésének és kártételének mérséklése érdekében a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet értelmében minden szőlőültetvényben az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal előírásainak megfelelően a kórokozót terjesztő kabóca vektorok - elsősorban az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) - előfordulása esetén, egyedszámának visszaszorítása érdekében kötelező növényvédő szeres védekezéseket végezni. A védekezések megalapozására, valamint azok célzottan történő végrehajtása érdekében sárga ragacsos csapdát célszerű működtetni az ültetvényekben a kórokozót terjesztő vektorok kifejlett egyedeinek előrejelzésére, nyomon követésére.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal felhívja a szőlőtermelők figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (1) a) pontja szerint „A termelő, illetve a földhasználó köteles a zárlati és a vizsgálatköteles nem zárlati károsítókat elpusztítani, azok behurcolását, meghonosodását, terjedését megakadályozni”.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal az év során rendszeresen ellenőrzi a szőlőterületeket annak tárgyában, hogy a tulajdonosok a szőlőültetvény művelése, gondozása során a jogszabályokban foglalt minimum követelményeket teljesítették-e. Mivel a gondozatlan, nem művelt szőlő ültetvényekben a károsító és az általa terjesztett betegség is könnyebben megtelepedhet és felszaporodhat, ezért ezek fokozott kockázatot jelenthetnek a környező szőlőültetvényekre. Amennyiben ilyen ültetvényt észlel, kérjük, értesítse a hatóságot az elhanyagolt, gondozatlan ültetvény elhelyezkedésének beazonosítható megjelölésével (település, helyrajzi szám vagy blokkazonosító, földrajzi koordinátaszámok).

A mezőgazdasági termelés zavartalanságának, továbbá az egészséges növényiszaporítóanyagok előállításának biztosítása érdekében, a különféle zárlati, vizsgálatköteles nem zárlati valamint gazdaságilag jelentős károsítók elleni védekezés össztársadalmi érdek, így a védekezési késedelem, illetve e kötelezettségek teljesítésének elmaradása adott esetben jelentős vagy helyrehozhatatlan kárral járhat. Tájékoztatjuk a szőlőtermelőket, hogy az idei évtől a szőlőültetvényeken megvalósuló növény-egészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendeletben szabályozottak szerint a szőlőtermelők támogatást igényelhetnek az amerikai szőlőkabóca

KEM Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály

Menü

kedvezmenyezetti infoblokk fekvo magyar rgb page 0001 

 

Vármegyejáró filmsorozat
Tokodaltáró
TOP-5.3.2-17-KO1-2021-00002

Tájékoztató videó a helyes csatornahasználatról

Képre kattintva megtekinthető a videó!

 

Energetikai korszerűsítés Tokodaltárón

Részletekért kattintson az alábbi képre

Mi a teendő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset esetén?

kep honlapra

Go to top