×

Megjegyzés

Please enter your DISQUS subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a DISQUS account, register for one here

Önkormányzati tájékoztató - A 2023. június 28-ai rendes ülés fontosabb döntései

 

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

 

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

nyári üléseinek fontosabb döntéseiről 

A 2023. június 28-ai rendes ülés fontosabb döntései

1. Beszámoló a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 2022. évi tevékenységéről

 

Az Alapellátó Szolgálat tokodaltárói telephelyének vezetője, Simonekné Lampert Mariann számolt be az idősek nappali ellátása, a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás területen végzett feladataikról, melyet a Képviselő-testület elfogadott.

2. Tokodaltáró Fejlesztési Tervének véleményezése

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elkezdte a településrendezési eszközök, a Helyi Építési Szabályzat teljes körű felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat. A felülvizsgálat első üteme Tokodaltáró Fejlesztési Tervének elfogadása, mely a település tervszerű, fenntartható, gazdaságos fejlesztése és üzemeltetése érdekében készül. A Képviselő-testület véleményezte a munkaközi anyagot, melyet az elhangzott vélemények, javaslatok beépítése után fogadhatunk el.

3. Az egészségügyi alapellátást végző orvosok és a védőnő beszámolója

A felnőtt háziorvos, a gyermekorvos, a fogorvos és a védőnő is beszámolt a Képviselő-testületnek az egészségügyi, gyermekgondozási területen végzett tevékenységéről. Dr. Oláh András háziorvos a szeptemberi ülésen számol be 2022. évi tevékenységéről. A Képviselő-testület a beszámolókat elfogadta.

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet hatályon kívül helyezése

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezéséért (hulladék gyűjtése, szállítása) 2023. június 30-ig a települési önkormányzatok voltak a felelősek. Ezt a tevékenységet 2023. július 1. napjától a Magyar Állam saját hatáskörben látja el. A képviselő-testületeknek ezért vissza kellett vonnia a helyi hulladékkezelésre, gyűjtésre és szállításra vonatkozó rendeleteiket. Önkormányzatunk a Dorogi Kistérség útján látta el ezt a feladatot, ezért egyhangú döntéssel hozzájárultunk, hogy Dorog Város Önkormányzata hatályon kívül helyezze a vonatkozó rendeletet.

5. A tokodi köztemető használatáról

Tokod Nagyközség Önkormányzata és Tokodaltáró Község Önkormányzata megállapodtak a tokodi köztemető használatáról. Dorog Város Önkormányzatával kötött szerződés után Tokod  Nagyközség Önkormányzatával is sikerült megállapodni a feltételekről. A tokodaltárói lakosoknak a hozzátartozóik eltemettetésére a dorogi temető mellett, a tokodi temetőben is lehetőségük van. A kegyeleti szolgáltatásokat Tokod Nagyközség Önkormányzatának rendeletében foglalt szabályok betartásával és előírásainak megfelelően lehet igénybe venni. 

6. Sebességcsökkentő küszöb kihelyezésére vonatkozó kérelem a Szegfű utcából

A Szegfű utca lakói kérelmet nyújtottak be a Képviselő-testülethez, melyben sebességcsökkentő küszöb kihelyezését kérték. A Képviselő-testület a kérést nem tudta támogatni, mert a jóváhagyott tervekben nem szerepelt forgalomlassító küszöb, és az engedélyes tervtől eltérni csak újabb tervek és engedélyezési eljárást követően lehet, melyek jelentős költséget jelentenek. Az utca csapadékvíz-elvezetése a térköves út közepén történik, így a forgalomlassító küszöb kihelyezése akadályozná a csapadékvíz elfolyását is. 

7. A védőnői feladatellátás biztosítása

A hulladékgazdálkodási hatáskör mellett a védőnői feladatellátás is kikerült az önkormányzatok hatásköréből. Szabóné Kurucz Aranka védőnő 2023. július 1. napjától a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház munkatársaként végzi védőnői feladatait a településen. A Kórházzal kötött megállapodás alapján a védőnő továbbra is az Egészségházban fogadja a kisbabát váró édesanyákat, az újszülötteket, csecsemőket. 

A 2023. július 18-ai rendkívüli ülés fontosabb döntései

8. A Brunszvik Teréz Óvoda „B” épületének belső átalakítása tárgyú vállalkozási szerződés módosítása

Az Óvoda B épületének felújítással érintett helyiségeiben a terv szerinti aljzatbontás során kiderült, hogy a válaszfalaknak nincs megfelelő alapja, ami olyan mértékű statikai problémát jelent, hogy a műszaki ellenőr elrendelte a válaszfalak bontását és új falazat építését. A szerződés módosítása a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően történt. A pótmunka vállalkozási díja 1.668.119+ÁFA. A Képviselő-testület jóváhagyta a pótmunka megrendelését, a szerződés módosítását.

9. „Tokodaltáró csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban közbenső döntés

A csapadékvíz-elvezetés fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás során az 1. részre (külterületi övárok kialakítása) érkezett ajánlat meghaladta az Önkormányzat rendelkezésére álló anyagi fedezetet, ezért a Képviselő-testület eredménytelennek nyilvánította ezt az eljárást. A 2. rész (Dobó Katica utca) és a 3. rész (József Attila utca) tekintetében folytatódott a közbeszerzési eljárás.

A 2023. július 28-ai rendkívüli ülés fontosabb döntései

10. „Tokodaltáró csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye

A csapadékvíz-elvezetés fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárásban érkezett ajánlatokat a Bíráló Bizottság véleményezte, így a Képviselő-testület név szerinti szavazással meghozta döntését. A település külterületére tervezett övárok megvalósítására beérkezett ajánlat meghaladta a rendelkezésünkre álló anyagi fedezetet, ezért a Képviselő-testület az eljárást eredménytelennek nyilvánította. A Dobó Katica utcában (2. rész) és a József Attila utcában (3. rész) megvalósulhat a fejlesztés, melyet a legkedvezőbb ajánlatot adó 4ÉPV Kft. valósít meg. A vállalkozási díj összege a 2. rész tekintetében 8.524.400 Ft+ÁFA, a 3. rész tekintetében 49.126.750 Ft+ÁFA. Ezek az összegek pályázati forrásból rendelkezésünkre állnak.

A 2023. augusztus 31-ei rendkívüli ülés fontosabb döntései

11. „A Brunszvik Teréz Óvoda „A” épületének belső átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

Az Óvoda „B” épületének felújítása (vizesblokk, tálalókonyha) szeptember közepére befejeződött. Időközben elkészültek az „A” épület engedélyes tervei, így a Képviselő-testület az alsó épület tekintetében is megindíthatta a közbeszerzési eljárást. Az alsó épület felújítása során a vizesblokk és a tálalókonyha felújítása  mellett az intézmény új tornateremmel bővül, illetve a tetőszerkezet is megújul.

12. „A csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” tárgyú projekt műszaki ellenőrének kiválasztása

„A csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” tárgyú projekt megvalósításának terv szerint ellenőrzésével, a műszaki ellenőri feladatok ellátásával a Madexa Bt.-t (2510 Dorog, Mátyás király utca 7.) bízta meg a Képviselő-testület 750.000 Ft+ÁFA vállalkozási díj ellenében.

A Képviselő-testület határozataival, rendeleteivel kapcsolatban részletes tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalban tudunk nyújtani. A Képviselő-testület valamennyi döntését a www.tokodaltaro.hu oldalon az Önkormányzat/Rendeletek és Határozatok menüpont alatt olvashatják.

 

 

Petrik József

polgármester

Menü

kedvezmenyezetti infoblokk fekvo magyar rgb page 0001 

 

Vármegyejáró filmsorozat
Tokodaltáró
TOP-5.3.2-17-KO1-2021-00002

Tájékoztató videó a helyes csatornahasználatról

Képre kattintva megtekinthető a videó!

 

Energetikai korszerűsítés Tokodaltárón

Részletekért kattintson az alábbi képre

Mi a teendő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset esetén?

kep honlapra

Go to top