×

Megjegyzés

Please enter your DISQUS subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a DISQUS account, register for one here

Önkormányzati Tájékoztató - 2022. november 30-án, december 14-én

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tavalyi év végén 2022. november 30-án, valamint 2022. december 14-én ülésezett. A testületi ülések fontosabb döntéseiről nyújtok rövid tájékoztatást.

2022. november 30-ai testületi ülés

1. Közmeghallgatás

A Képviselő-testület 2022. november 30-án tartotta éves közmeghallgatását, ahol a település választópolgárai intézhettek kérdéseket a Képviselő-testület tagjaihoz, illetve fogalmazhatták meg javaslataikat, észrevételeiket az önkormányzati feladatok ellátásával, a település üzemeltetésével, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatban. A közmeghallgatáson minden olyan témát fel lehet vetni, mely a képviselő-testület, a bizottság, a polgármester, a jegyző hatáskörébe tartozik vagy előbb említettek segítséget tudnak nyújtani.

2. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság új elnökének megválasztása

A Képviselő-testület a november 30-ai ülésén dr. Bognár Ferenc képviselőt választotta meg a Pénzügyi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság elnökének.

3. Az Önkormányzat költségvetésének módosítása és ¾ éves teljesítésének elfogadása

A Képviselő-testület tárgyalta az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását, valamint a ¾ éves teljesítésről szóló beszámolót.

4. Hó- és síkosság-mentesítés településünk közútjain

Az Önkormányzat a hó- és síkosság-mentesítési feladatok ellátására az Andi és Társa Kft.-vel (2509 Esztergom, Dobó István utca 19/A) kötött vállalkozási szerződést. A rendelkezésre állás díja 70.000 Ft+ÁFA/hó, a hókotrás díja: 22.500 Ft+ÁFA/óra, a síkosság-mentesítés szóróanyaggal együtt 29.500 Ft+ÁFA/óra.

5. A Sacra Velo pályázat projektelemeinek használatba vétele

A Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat pályázati forrásból kerékpáros pihenőhelyet valósított meg a Teniszen. Tokodaltáró a helyet biztosította, illetve a november 30-ai döntéssel használatba vette pihenőhelyen található utcabútorokat (asztal, pad, kerékpártároló).

6. A Szegfű utca felújításához műszaki ellenőr megbízása

A Képviselő-testület 2022 őszén döntött a Szegfű utca felújításának megrendeléséről. Az utca terv szerinti kivitelezése érdekében műszaki ellenőr megbízására került sor. A DE-MA Projekt Kft. 550.000 Ft+ÁFA díjért vállalta a műszaki ellenőri feladatok ellátását.

7. Ingatlanbérleti szerződések meghosszabbítása

A Képviselő-testület további egy év határozott időre (2023. január 1. és 2023. december 31.) kötött bérleti szerződést Pék Balázs (2510 Dorog, Balassa Bálint utca 26.) mezőgazdasági vállalkozóval az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok (Váci Mihály utca mögötti területek) mezőgazdasági művelésére. A bérbeadással ezen területek ( ~ 10 hektár) esetében mentesülünk a parlagfű-mentesítéstől, a fűnyírástól, valamint a vállalkozóval együtt eredményesebben lépünk fel a hulladék illegális lerakásával szemben.

8. Sebességcsökkentő küszöbök (fekvőrendőrök) kihelyezése

A Képviselő-testület többször tárgyalta a sebességcsökkentő küszöbök, fekvőrendőrök kihelyezésére vonatkozó kérelmeket. Elhangzottak érvek a kihelyezés mellett és ellene is. A november 30-ai ülésen végül az a döntés született, hogy a Szent István utca után a Bányász utcában, a Dobó Katica utcában és a Sport utcában helyezünk el további fekvőrendőröket. A Szent István utcában a játszótér, a Sport utcában pedig az óvoda közelsége indokolja, hogy fizikai akadállyal próbáljuk a sebességet csökkenteni. A másik két utcában a lakók kérését mérlegeltük és úgy döntöttünk indokolt a fekvőrendőrök kihelyezése. Ezen a három helyszínen várhatóan kora tavasszal helyezzük el a fekvőrendőröket, a hozzá tartozó közlekedési táblákat.

9. A roncs- és üzemképtelen gépjárművek elszállítása

A településen egyre több közlekedési és településképi gondot okoznak a roncs- és üzemképtelen gépjárművek, ezért az Önkormányzat megbízást adott egy járművek elszállítására, tárolására szakosodott cégnek, hogy a tulajdonosok, üzembentartók előzetes értesítését (tértivevényes levél vagy szélvédőre történő kihelyezés) követően szállítsák el a járműveket közterületről. A szállítás díja 50.000 Ft+ÁFA/gépkocsi. A gépjármű elszállításának és napi tárolásának költsége a tulajdonost terheli.

10. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj

A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében tizenkét tokodaltárói fiatal egyetemi, főiskolai tanulmányait segíti 15.000 Ft/hó támogatással.

2022. december 14-ei testületi ülés

11. A Képviselő-testület 2023. évi munkaterve

A Képviselő-testület elfogadta a 2023. évi munkatervét. A rendes képviselő-testületi ülések időpontja: minden hónap utolsó szerdája, 17.00 óra. A helyszín a Polgármesteri Hivatal épülete (2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31.). A Képviselő-testület július, augusztus hónapban nem tart rendes ülést.

12. A kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet elfogadása

A Képviselő-testület elismerésben, kitüntetésben kívánja részesíteni azokat a személyeket, akik kiemelkedő munkásságukkal szolgálták a település fejlődését, a helyi közösség érdekeit és javát, hozzájárulva ezzel közvetlenül vagy közvetve a település tekintélyéhez, jó hírnevének növeléséhez. A Képviselő-testület ezért Tokodaltáró Községért Kitüntető Címet, Tokodaltáró Szolgálatáért Kitüntető Címet és Tokodaltáró Község Díszpolgára Kitüntető Címet alapít. A rendelet teljes szövege az www.tokodaltaro.hu oldalon az Önkormányzat/Rendeletek menüpontban olvasható.

13. Az Illyés Gyula utca bejáratainak térkövezése

A Képviselő-testület az Illyés Gyula utca, Bányász utca és Sport utca felőli bekötőrészeinek térkövezésével a 4ÉPV Kft.-t (2534 Tát, Törökvész út 29.) bízta meg 981.950 Ft+ÁFA vállalkozói díj ellenében.

14. Szegfű utca térkövezésével kapcsolatos pótmunka

A Képviselő-testület a Szegfű utca térkövezéséhez kapcsolódó aknafedlapok szintre emelésével (a szennyvízcsatorna tisztítása érdekében) a 4ÉPV Kft.-t (2534 Tát, Törökvész út 29.) bízta meg 1.250.000 Ft+ÁFA vállalkozói díj ellenében.

15. A közvilágítási lámpatestek karbantartása

Az Önkormányzat a közvilágítási lámpatestek karbantartásával 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig, egy év határozott időre az E.ON Hungária Zrt.-vel kötött szerződést 766.084 Ft+ÁFA/év (3.028 Ft+ÁFA/lámpatest) karbantartási díjért.

A Képviselő-testület határozataival, rendeleteivel kapcsolatban részletes tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalban tudunk nyújtani. A Képviselő-testület valamennyi döntését a www.tokodaltaro.hu oldalon az Önkormányzat/Rendeletek és Határozatok menüpont alatt olvashatják.

Petrik József

polgármester

Menü

kedvezmenyezetti infoblokk fekvo magyar rgb page 0001 

 

Vármegyejáró filmsorozat
Tokodaltáró
TOP-5.3.2-17-KO1-2021-00002

Tájékoztató videó a helyes csatornahasználatról

Képre kattintva megtekinthető a videó!

 

Energetikai korszerűsítés Tokodaltárón

Részletekért kattintson az alábbi képre

Mi a teendő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset esetén?

kep honlapra

Go to top