Meghívó: 2017. október 25-ei képviselő-testületi ülés

M e g h í v ó

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

összehívom,

melyre – az előterjesztések csatolása mellett - tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Beszámoló az elmúlt időszakban elfogadott határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Petrik József polgármester
2. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
Előterjesztő: Petrik József polgármester
3. Papp István ingatlanvásárlási kérelme
Előterjesztő: Petrik József polgármester
4. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló
5/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Petrik József polgármester
5. Egyebek

A Képviselő-testületi ülés helye: Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal
Tokodaltáró, József Attila u. 31.
Rendezvényterem

A Képviselő-testületi ülés ideje: 2017. október 25. (szerda) 18:00 óra

Tokodaltáró, 2017. október 20.

Petrik József
polgármester

Go to top